Teleslyngeanlæg fra Metorion Music A/S

Telesynge | Teleslyngeanlæg

Teleslynge og teleslyngeanlæg

En teleslynge er et lydteknisk hjælpemiddel, som sender et givent signal til et trådløst modtagerapparat (fx et høreapparat eller en øresnegl med en indbygget telespole). Når et rum forsynes med et teleslyngeanlæg, lægges en slynge rundt i et ønsket område/felt. Når modtager befinder sig inden for slyngens område, opfanger modtagerapparatet de udsendte signaler og videregiver dem som lyd til gavn for modtageren.

Et teleslyngeanlæg bruges som hjælp til hørehæmmede, men kan også fungere som et redskab til alment hørende.

Regulativer for teleslyngeanlæg

Der stilles krav til, at installationer og udstyr lever op til EN 60118-4 ( regulativet for den magnetiske feltstyrke og frekvensområder for teleslyngeanlæg). Disse krav skal sikre, at svagthørende personer med høreapparat modtager et klart og tydeligt signal, hvad enten der er tale om stemmesignal eller musik.

Der findes allerede lovkrav om fast installation af teleslyngeanlæg i visse offentlige rum, institutioner, transportmidler m.fl.

Teleslyngen er diskret og effektiv

Et teleslyngeanlæg kan installeres meget diskret og bruges med stor succes i fx konferencerum, mødelokaler eller foredragssale. Ved at installere et teleslyngeanlæg i rummet, sikrer man, at deltagere med nedsat hørelse også får en god lydoplevelse.

Teleslyngeanlæg i mødelokale

Fig.1: Når et teleslyngeanlæg installeres i et konferencerum sikre man også en god lydoplevelse de deltagere som er hørehæmmet.

Kombinations venlige anlæg

Vores teleslyngeanlæg kan effektivt kombineres med musikanlæg, højttalersystemer, radio/TV-enheder, trådløse mikrofoner og mange andre forskellige platforme. Teleslyngeanlægget bruges dagligt i mange forskellige sammenhænge og lokationer, som fx kirker, skoler, plejehjem, lufthavne, hospitaler, stadions, teatre og biografer eller andre offentlige rum, hvor man ønsker at sikre en god og effektiv lydoplevelse for alle.

Teleslyngeanlæg i TV-stue

Fig.2: Kombineres teleslyngeanlægget med TV´et sikre man nemt og diskret en differentieret lydoplevelse.

Sammensatte anlæg

Et Super Loop-anlæg er til områder hvor flere rum er placeret i forlængelse af hinanden, men hvor der i hvert enkelt rum er installeret individuelle teleslyngeanlæg, som benyttes til hver sit formål. Dette sikrer, at der ikke sker overhøring mellem de forskellige rum.

Professionel levering og installation

Metorion Music A/S er en af Danmarks førende leverandører af teleslyngeanlæg. Vi forestår både design, projektering og installation, enten selv eller i samarbejde med egne håndværkere. Vi leverer teleslyngeanlæg i alle størrelser, fra små transportable anlæg til større anlæg på flere tusind kvadratmeter, sidstnævnte delt op på et multianlæg.

Vi er både leverandør og installatør af ovennævnte lydudstyr og står naturligvis til disposition for afgivelse af et uforpligtende tilbud.

Metorion Music A/S | Meterbuen 15 - 2740 Skovlunde | Telefon: +45 3634 2299 | E-mail: music@metorionmusic.dk